.

İdari Personel

Hüseyin ÇAVUŞ
Bilgisayar İşletmeni
Telefon: +90 248 213 12 86
E-posta: hcavus@mehmetakif.edu.tr
Hasan SEVEN
Memur
Telefon: +90 248 213 24 85
E-posta: hseven@mehmetakif.edu.tr
Gülşen AYPAK

Satış Ofisi Sorumlusu
Telefon: +90 248 213 21 01
E-posta: gulsenaypak@mehmetakif.edu.tr
Mehmetali BAŞLI
Tekniker
Telefon: +90 248 213 24 86
E-posta: mabasli@mehmetakif.edu.tr
Osman DEMİRELLİ
Tekniker
Telefon: +90 248 213 24 86
E-posta: odemirelli@mehmetakif.edu.tr
Selahattin Kerim CAN

Destek Personeli
Telefon: +90 248 213 24 82
E-posta: skcan@mehmetakif.edu.tr
Rıza BÜLBÜL

Destek Personeli
Telefon: +90 248 213 24 84
E-posta: rizabulbul@mehmetakif.edu.tr
Kazım ÇETİN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 68
E-posta: kazimcetin@mehmetakif.edu.tr
Zehra ÇETİN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 44 99
E-posta: zcetin@mehmetakif.edu.tr
Hasan Hüseyin AKSOY
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 68
E-posta: hhaksoy@mehmetakif.edu.tr
Recep URAL
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 68
E-posta: rural@mehmetakif.edu.tr
Abdullah ZENGİN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 66
E-posta: azengin@mehmetakif.edu.tr
Hesna ZENGİN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 66
E-posta: hzengin@mehmetakif.edu.tr
Osman ZENGİN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 68
E-posta: osmanzengin@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin SAYIN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 65
E-posta: hsayin@mehmetakif.edu.tr
Osman YEGİN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 65
E-posta: oyegin@mehmetakif.edu.tr
Mehmet ENGİN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 65
E-posta: mengin@mehmetakif.edu.tr
İsmail ULUDAĞ
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 65
E-posta: iuludag@mehmetakif.edu.tr
Osman AKKAYA
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 65
E-posta: oakkaya@mehmetakif.edu.tr
Vahit ÖZKAN
Hayvan Bakıcısı
Telefon: +90 248 213 22 65
E-posta: vozkan@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Alt Birim Sorumluları
  • İdari Personel
  • Mevzuat
  • Akademik Personel