.

Yönetim

Prof. Dr. Şenol GÜZEL - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Önder AKKAŞ - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. İbrahim BAĞCI - Müdür Yardımcısı

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Alt Birim Sorumluları
  • İdari Personel
  • Mevzuat
  • Akademik Personel